Enebolig tomter

Vi har startet regulerings arbeid på nytt boligfelt på Seim, her kommer det flermannsboliger.

For mer info ta kontakt med Terje Seim (epost) tlf : 56 35 09 80.