Sjøvold og Nilshøyen regulerings plan

Det er gitt avkjørings løyver for boliger i Sjøvold og Nilshøyen regulerings plan.

Arbeidet med tomte deling og prosjektering av eneboliger og 4-mannsboliger pågår og at vi kommer med ytterligere info så snart vi har konkrete nyheter å melde i disse sakene.