Tomtesalg

Tomtesalget har startet

Sjøvold boligfelt består av 5 enebolig tomter og 2 tomter til 4-mannsboliger.

Her er nå 3 enebolig tomter klare for salg.

  • Tomt 1 er solgt.
  • Tomt 3 er solgt.
  • Tomt 5,6 & 8 er klar for salg med størrelser fra ca 650 m2 til ca 720 m2. Se prosjektert bolig på tomt 6 på finn.no
  • Utsolgt på 1 dag! 4-Mannsbolig på tomt 4 kommer for salg i Desember 2018. 
  • 4-Mannsbolig på tomt 7. Under prosjektering - kommer for salg vår/sommer 2019