Tomtesalg

Tomtesalget har startet

Sjøvold boligfelt består av 5 enebolig tomter og 2 tomter til 4-mannsboliger.

Her er nå 3 enebolig tomter klare for salg.

  • Tomt 1 er solgt.
  • Tomt 3 er solgt.
  • Tomt 5,6 & 8 er klar for salg med størrelser fra ca 650 m2 til ca 720 m2. Se prosjektert bolig på tomt 6 på finn.no
  • Utsolgt på 1 dag! 4-Mannsbolig på tomt 4.
  • Utsolgt på 1 dag! 4-Mannsbolig på tomt 7. 

Nilshøyen boligfelt består av 15 boligtomter hvor det kan bygges Eneboliger eller To-mannsboliger.

Prosjektering av To-Mannsboliger er igang og forventet oppstart på første boliger i feltet våren 2020.